Rychlý kontakt: (+420) 777 126 122, 774 569 194
Rychlý kontakt: (+420) 777 126 122, 774 569 194

Podmínky akcí Sokol TK Kaplice

Podmínky oddílové tenisové školy

1) Jedna hodina řízeného tenisového tréninku trvá 55 minut. Hráč je povinen dostavit se nejlépe 10 minut před zahájením hodiny. Po celou dobu tréninku je přítomen trenér a ze strany oddílu jsou zajištěny nezbytné pomůcky (tenisové míče, sítě, kužely apod).

2) V případě absence tuto skutečnost hlaste dopředu sportovnímu manažerovi klubu na čísle 774 212 468.

3) Žádáme rodiče, aby nezasahovali do tenisového tréninku a v případě potřeby konzultace se dohodli s trenéry tak, aby nebyly narušeny tenisové tréninky.

4) Žádný sport se i pod dokonalým dozorem neobejde zcela bez rizika. Účastí na oddílových trénincích berete tato rizika na vědomí. Náš oddíl má uzavřené základní pojištění s Českou obcí Sokolskou. Pokud s takovou formou pojištění nejste spokojeni, prosím, připojistěte své dítě.

5) Hráči musí mít zaplaceno za dané tréninkové období dle pokynů.

6) Pokud hráč za dané tréninkové období (zpravidla 38 týdnů), chybí na méně než 20% tréninků, oddíl si vyhrazuje právo nevracet peníze. Každá absence navíc je vracena dle klíče „cena trenéra/počet dětí na tréninku = výsledná částka za jednu hodinu absence“. Klub vede evidenci docházky.

7) Při dlouhodobé nemoci (absenci) jsou náhrady nebo vratky řešeny individuálně.

8) Řízené klubové tréninky po dobu podzimních, zimních a jarních prázdnin neprobíhají. Konkrétní informace budou zaslány formou sms týden před prázdninami.

9) U individuálního i skupinového tréninku platí, že pokud je odehráno půl hodiny a více a hodinu přeruší déšť, je hodina považována za odehranou.

10) Pokud dle rozvrhu probíhají hodiny na dvou kurtech zároveň a je nutno se vlivem počasí přesunout po zbytek dne do haly pouze na jeden kurt, právo na hru má hráč/hráči z vyšší výkonnostní skupiny. Situaci se ale vždy budeme snažit řešit individuálně, abychom k takovým krokům nemuseli přistupovat.

11) Tenisová škola má právo na změnu trenéra v případě jeho krátkodobé či dlouhodobé nepřítomnosti.

 

 

Obecné podmínky příměstských tenisových táborů a kondičních kempů – řád

1) Žádný sport se i pod dokonalým dozorem neobejde zcela bez rizika. Účastí na našich táborech berete tato rizika na vědomí. Náš oddíl má uzavřené základní pojištění s Českou obcí Sokolskou. Pokud s takovou formou pojištění nejste spokojeni, prosím, připojistěte své dítě.

2) Účastí na našich příměstských táborech, kempech a tenisových lekcích souhlasíte s pořízením fotografií či videí během jejich konání a s jejich případným použitím k propagačním účelům naší činnosti.

3) Účastí na našich táborech, kempech a lekcích stvrzujete, že jsou vaše děti zdravotně způsobilé ke sportovním výkonům.

4) Pokud by se dítě nemohlo ať už z jakéhokoliv důvodu účastnit určité části pětidenního tábora, vracíme peníze za těchto podmínek:

   –   jednodenní absence – bez nároku na vrácení peněz

   –   dvoudenní absence – nárok na vrácení peněz ve výši 600,- Kč

   –   třídenní absence – nárok na vrácení peněz ve výši 1.200,- Kč

   –   čtyřdenní absence – nárok na vrácení peněz ve výši 1.800,- Kč

5) Pokud by se dítě nemohlo ať už z jakéhokoliv důvodu účastnit určité části kondičního kempu, vracíme peníze za těchto podmínek:

   –   jednodenní absence – bez nároku na vrácení peněz

   –   dvoudenní absence – nárok na vrácení peněz ve výši 500,- Kč

   –   třídenní absence – nárok na vrácení peněz ve výši 1.000,- Kč

 

Máte nějaké další otázky k naší sportovní činnosti? Kontaktujte nás na čísle 774 212 468 – p. Makovec